Traducció Pendent

Pujar a un Tricicle

A tricycle is a human-powered (or gravity-powered) three-wheeled vehicle.(Wikipedia)

ach_7_191_2.jpg
  • Característiques
  • Vehícle: Tricicle
  • Mitjà de Transport: Tracció Humana
  • Velocitat Màxima: Km/h
  • Ubicació:
  • País:
  • Usuaris amb aquest Assoliment (1)