Traducció Pendent

Pujar a un Camió Cisterna

A tanker truck is a motor vehicle designed to carry liquefied loads, dry bulk cargo or gases on roads.(Wikipedia)

ach_7_187_2.jpg
  • Característiques
  • Vehícle: Camió Cisterna
  • Mitjà de Transport: Carretera
  • Velocitat Màxima: Km/h
  • Ubicació:
  • País: