Traducció Pendent

Pujar a una Locomotora

A locomotive or engine is a rail transport vehicle that provides the motive power for a train.(Wikipedia)

ach_7_101_2.jpg
  • Característiques
  • Vehícle: Locomotora
  • Mitjà de Transport: Raíl
  • Velocitat Màxima: Km/h
  • Ubicació:
  • País:
  • Usuaris amb aquest Assoliment (1)