Traducció Pendent

Navegar A Travès D'Un Estret

Sail along a Strait that joins two bodies of water.

acc_image_31.jpg
  • Característiques
  • Estret
  • Latitud
  • Longitud
  • Amplada
  • Longitud
  • Profunditat Màxima
  • Profunditat Mitja
  • Any: Proveït per cada usuari