Visitar Un Museu

Un museu és una institució que manté una col·lecció d'artefactes o altres objectes amb importància en el camp artístic, cultural, històric o científic.

acc_image_26.jpg
  • Característiques
  • Museu
  • Latitud
  • Longitud
  • Ciutat
  • País
  • Continent
  • Tipus de Museu
  • Número de visitants anuals
  • Any: Proveït per cada usuari