Reclamació de Drets d'Autor

El contingut d'aquest lloc es creat per usuaris, que han d'acceptar les nostres Condicions de Servei, que prohibeix l'ús de contingut amb Drets d'Autor. Si ets propietari de contingut amb copyright i vols fer una queixa sobre algun contingut publicat en aquest lloc, fes servir el formulari següent. Si la queixa es vàlida, el contingut serà borrat tan aviat com es pugui. La informació següent es necessària:

  • Identificació del treball infringit.
  • Identificació del material infringit.
  • Informació de contacte vàlida, incloent correu, adreça física i número de telèfon.
  • Una declaració que l'ús del material en la forma en que s'ha utilitzat no està autoritzat pel propietari dels Drets d'Autor o la llei.
  • Una declaració que tota la informació inclosa en aquesta queixa es precisa, i sota risc de perjuri, que està autorizat per actuar en nom del propietari dels Drets d'Autor.